Wilgoc kapilarna

Wilgoć kapilarna to zjawisko, które w szczególności dotyczy starych budynków. Przed laty do budowy często używane były materiały słabej jakości, bez izolacji przeciwdeszczowej, które przepuszczają wodę. Do opisanych wcześniej czynników dochodzą inne okoliczności, a skutkiem jest to, że z biegiem lat budynek coraz bardziej niszczeje. Woda „wchłaniania” przez mury powoduje wielkie zniszczenia, m.in rozwarstwianie się ścian. Zabiegiem, który może pomóc w uratowaniu budynku, jest osuszanie ścian oraz fundamentów.

Czym jest wilgoć kapilarna?

Wilgoć kapilarna to podciąganie wody poprzez sieci naczyń włosowatych, zwanych kapilarami. Naczynia włosowate, wyglądające jak pory, znajdują się w większości materiałów budowlanych, np. cegłach, kamieniu czy betonie. Wilgoć przenika do nich od gruntu, stopniowo zbliżając się ku górze. Zjawisko to występuje do momentu, kiedy poziom podciąganej wody i wody odparowywanej przez powierzchnię materiałów staje się taki sam. Możliwe jest zaobserwowanie tego procesu, dzięki wykonaniu prostego eksperymentu. Wystarczy umieścić porowatą cegłę w wodzie, po czym wyjąć ją i zaobserwować zmiany po minucie trzymania w wodzie, 5 minutach, a ostatecznie po 20 minutach. Zauważymy, jak woda z biegiem czasu „pięła” się ku górze materiału budowlanego.

Przyczyny wilgoci kapilarnej

Według badań za wilgoć kapilarną w budynku w największej mierze odpowiada wysoki poziom wód gruntowych. Jednak nie jest to jedyna przyczyna, również pojawienie się wód opadowych oraz roztopowych powoduje na tyle wysokie ciśnienie, że woda spływająca po ścianie przenika w materiały budowlane, powodując ich powolne niszczenie. Inną przyczyną mogą być czynniki wewnętrzne, czyli para wodna generowana na skutek wykonywania codziennych czynności przez mieszkańców budynku.  Wilgoć kapilarna zależy również od szerokości murów, sorpcji materiału i własności zaprawy murarskiej. Częstymi przyczynami pojawienia się zawilgoceń jest również nieumiejętne położenie materiałów izolacyjnych.

Jak rozpoznać i poradzić sobie z zawilgoceniem kapilarnym?

Najczęściej zawilgocenie pojawia się w dolnych partiach budynku. Jeśli na powierzchni ściany dostrzeżemy rozwarstwianie czy odpadanie tynku, możemy być pewni, że mamy do czynienia z wilgocią kapilarną. W tym przypadku najlepszą metodą walki staje się osuszanie ścian oraz osuszanie fundamentów, które w bezinwazyjny i skuteczny sposób pomoże pozbyć się niebezpiecznego zawilgocenia.