osuszanie posadzek

Zalania spowodowane awarią instalacji wodnej, będące skutkiem silnego deszczu lub powodzi powodują zawilgocenie zarówno ścian, jak podłóg. Tradycyjne metody osuszania polegające na wietrzeniu lub nagrzewaniu gorącym powietrzem w przypadku posadzek okazują się niewystarczające. Jedynym sposobem na uniknięcie generalnego remontu jest zastosowanie osuszania podposadzkowego.

Wilgoć uwięziona w posadzce

Podłoga w mieszkaniu zbudowana jest zazwyczaj z kilku warstw. Zaliczyć do nich należy posadzkę, wylewkę z warstwą wyrównującą, izolację termiczną i przeciwwilgociową oraz strop. Woda, która wniknęła w głąb warstw izolacyjnych zostaje w nich trwale uwięziona. Jej obecność sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów, które negatywnie wpływają na zdrowie domowników. Warto pamiętać, że nagromadzenie wilgoci może prowadzić do jej podciągania w górę ściany i trwałego niszczenia tynków. Dlatego też osuszanie podłogi po zalaniu wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu.

Dwie metody osuszania podsposadzkowego

Osuszanie podposadzkowe to trudny i skomplikowany zabieg, polegający na odessaniu zalegającej wody. W celu usunięcia skutków zalania możliwe jest zastosowanie metody podciśnieniowej lub nadciśnieniowej. Pierwsza z wymienionych metod uznawana jest za najbardziej wydajną i skuteczną. W tym przypadku suche powietrze dostaje się pod posadzkę poprzez otwory dylatacyjne, a po nasyceniu się wilgocią jest odsysane za pomocą odpowiedniego sprzętu przez specjalnie przygotowane otwory. Metoda osuszania nadciśnieniem przebiega w przeciwnym kierunku. Suche powietrze przez przygotowane otwory jest wtłaczane pod posadzkę i wypychane wraz z wilgocią w kierunku dylatacji znajdującej się w miejscu łączenia posadzki i ściany. Zastosowanie tej metody umożliwia osuszenie warstw izolacyjnych.

Podsumowanie

W zależności o poziomu zawilgocenia posadzki proces jej osuszania może trwać od 1 do 3 tygodni. Profesjonalne firmy zajmujące się osuszaniem podposadzkowym przekazują swym klientom protokół wykonanych prac, który pozwala na uzyskanie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.