Woda i jej destrukcyjny wplyw na kondycje budynku

Choć woda jest materiałem niezbędnym w większości procesów budowlanych, jej późniejszy nadmiar w elementach konstrukcyjnych budynku działa na nie destrukcyjnie, prowadząc do stale postępującej degeneracji. Ponieważ nadmiar wilgoci w strukturze budynku powoduje wiele niepożądanych i niebezpiecznych zjawisk, w większość przypadków niezbędne będzie kompleksowe osuszanie ścian i stropów.

Destrukcyjny wpływ wody na konstrukcję budynku

Woda powoduje wiele negatywnych konsekwencji, niszcząc poszczególne fragmenty budynku. Przede wszystkim obniża wytrzymałość i nośność elementów konstrukcyjnych, takich jak tynki, farby, okładziny, elementy drewniane i drewnopochodne, prowadząc do ich nieodwracalnych zniszczeń. Powoduje również rozmiękanie gipsu i betonu komórkowego. Uszkodzony materiał ma znacznie obniżoną nośność, a regularne cykle zamrażania i rozmrażania przyspieszają jego niszczenie, sprzyjając także korozji elementów z metalu.

Podwyższona wilgotność przegród budynku zwiększa ryzyko niepożądanej korozji biologicznej. Na zawilgoconych ścianach i sufitach łatwo pojawiają się grzyby, pleśnie, glony, bakterie i szkodniki drewna. Materiały poddawane korozji biologicznej mają zniekształconą i zniszczoną strukturę, a dodatkowo negatywnie wpływają na ludzkie zdrowie.

Ponadto woda występująca w elementach konstrukcji często zawiera niezwykle groźne sole rozpuszczalne niszczące materiały budowlane. Wysokie stężenie soli może prowadzić nawet do całkowitego zniszczenia zawilgoconych fragmentów budowli. Woda jest doskonałym nośnikiem soli. Parowanie powoduje proces krystalizacji soli, która rozpycha strukturę materiałów budowlanych, co skutkuje obniżeniem ich wytrzymałości.

Aby pozbyć się problemu zbyt dużej wilgotności, warto zdecydować się na osuszanie ścian. Przeprowadzone przez profesjonalną firmę pozwala ograniczyć zawilgocenie i zapobiec destrukcyjnemu wpływowi wody. Dzięki temu przegrody budynku nie ulegają dalszemu niszczeniu oraz nie stwarzają warunków dogodnych do rozwoju groźnych grzybów, bakterii i szkodników.