W jaki sposób dokonać wyceny szkód po zalaniu mieszkania

Zalanie mieszkania – wycena szkód

W przypadku szkody powstałej w wyniku zalania mieszkania, na pewno niezbędna będzie wizyta rzeczoznawcy majątkowego, który na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego dokona spisu i wyceny uszkodzeń w lokalu i jego wyposażeniu oraz kosztów robocizny związanej z usuwaniem uszkodzeń.

Spisanie uszkodzonych przedmiotów

Osoba poszkodowana powinna ze swojej strony jak najdokładniej spisać wszystkie uszkodzone rzeczy i miejsca, wraz z dokładnym opisem rodzaju i wielkości szkody. W trakcie wizyty rzeczoznawcy należy dopilnować, żeby wszystkie rzeczy spisane na liście znalazły swoje odzwierciedlenie w protokole sporządzanym przez rzeczoznawcę. Także pozycje związane z kosztami prac remontowych powinny zostać skontrolowane – zalany sufit to nie tylko malowanie, najpierw należy usunąć odstającą farbę, zaszpachlować i wygładzić powierzchnię i dopiero pomalować. W tym wypadku czynności przygotowawcze to koszt wielokrotnie wyższy od samego malowania, o czym często zapominają rzeczoznawcy w swoich kosztorysach. Zasada jest prosta – im mniej dbałości o kompletność opisu, tym mniejsza finalnie kwota odszkodowania.

Udokumentowanie wartości uszkodzonych przedmiotów

Drugim ważnym elementem jest wartość uszkodzonych przedmiotów – tu też nie powinno się pozostawiać kwot do uznania rzeczoznawcy, żeby po otrzymaniu kosztorysu uniknąć konieczności składania odwołania od naliczonych kwot. Najlepiej odnaleźć faktury zakupu lub inne dokumenty potwierdzające wartość zniszczonych przedmiotów. Podczas wizyty rzeczoznawcy należy mu pokazać te dokumenty – wtedy mamy większą szansę, że odszkodowanie będzie oddawało realną wartość utraconych/zniszczonych rzeczy.

Koszty napraw i remontów

Odrębną kwestią jest ustalanie kosztów napraw i remontów – tu osoba poszkodowana powinna z jednej strony móc wykazać wartość uszkodzonej powierzchni (jeśli uszkodzeniu uległa droga glazura lub klepka z drewna szlachetnego),  a z drugiej strony zakup nowych elementów oraz ich montaż powinny być dokumentowane fakturami. Zazwyczaj koszty prac remontowych wyceniane są  przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe według niskich, ryczałtowych stawek. Po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wysokość wydatku na naprawę,  można dochodzić dopłaty odszkodowania po zakończeniu remontu – oczywiście jeśli okaże się, że dotychczas wypłacona kwota nie pokryła kosztów usunięcia szkody.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą osuszania budynków mieszkalnych.