osuszanie fundamentow

Żeby dostrzec, jak ważną rolę pełni fundament w całej konstrukcji domu, można porównać budynek do drzewa. Tak, jak nie istnieje drzewo bez korzeni, tak nie ma domu bez fundamentów. To one są pierwszym i najważniejszym etapem prac budowlanych, który niedbale wykonany będzie rzutował na przyszłe użytkowanie budynku. Błędy w trakcie prac nad fundamentem mogą skutkować kosztownymi remontami, a nawet koniecznością rozbiórki domu.

Zadaniem swoistego rdzenia każdej budowli jest przenoszenie do gruntu całego obciążenia oraz utrzymanie budynku na swoim miejscu. Z uwagi na to, że fundament w całości znajduje się pod poziomem gruntu do jego zadań należy również ochrona domu przed szkodliwym działaniem wód opadowych i gruntowych. Co w sytuacji, kiedy hydroizolacja okazała się nieskuteczna lub dotknęła nas powódź? Jak uratować ściany fundamentowe?

Suchy fundament to zdrowy dom, czyli jak ważną rolę pełni osuszanie fundamentu

Jeśli z jakichś powodów lub w wyniku zdarzeń losowych hydroizolacja zawiodła, lub – tak jak ma to miejsce w starym budownictwie – w ogóle jej nie było, musimy liczyć się z poważnymi skutkami zalania ścian fundamentowych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie daleko idące zawilgocenie – mokre ściany piwnic mogą być przyczyną wykwitów i łuszczenia powłok malarskich na parterze. Zawilgocone ściany fundamentów rzutują także na stan całej konstrukcji domu. W takiej sytuacji należy wzmocnić mury, poprzedzając to osuszeniem fundamentu.

Jak skutecznie osuszyć fundament? Metody i etapy prac.

Osuszanie fundamentów to czasochłonny proces, który wymaga od nas wyboru odpowiedniej metody. Możemy odkopać ściany fundamentowe i poddać je działaniu warunków atmosferycznych (istnieje jednak ryzyko gwałtownego załamania pogody), by następnie zabezpieczyć je, wykonując drenaż, i zasypać. Możemy także zdecydować się na szybsze (i efektywniejsze) osuszanie sztucznymi metodami, czyli gorącym powietrzem, technikami osuszania absorpcyjnego lub kondensacyjnego. Warto rozważyć również metody inwazyjne np. iniekcję.

Niezależnie od wybranej metody warto pamiętać, że w przypadku naporu wilgoci na ściany fundamentowe ich osuszenie jest koniecznie do dalszej właściwej eksploatacji budynku.