Czy deweloper ma obowiazek usuniecia wilgoci z mieszkania na mocy prawa rekojmi

Wielu osobom wydaje się, że przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym ryzyko istnienia w nim usterek technicznych jest mniejsze niż na rynku wtórnym. Bo jakie wady może mieć nowa, świeżo wybudowana nieruchomość? Niestety rzeczywistość nie wygląda tak różowo i wcale nie tak rzadko okazuje się, że deweloper oddaje nabywcom mieszkania w stanie, który nie do końca odpowiada umowie.

Jeżeli usterki zostaną stwierdzone przy odbiorze mieszkania, to należy je zgłosić w protokole odbioru. Firma deweloperska ma wtedy 14 dni na ich uznanie lub odrzucenie, a jeśli uzna, to kolejne 30 dni na ich usunięcie. Czasem jednak istnieją wady, których nie można stwierdzić w momencie odbioru, a ujawniają się dopiero podczas mieszkania.

Wilgoć w mieszkaniu a rękojmia

Przykładem takiej wady, którą stwierdzamy po jakimś czasie może być wilgoć w mieszkaniu. W takim przypadku można skorzystać z prawa rękojmi. Rękojmia jest wynikającą z art. 556 kodeksu cywilnego odpowiedzialnością sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedawanej rzeczy. Chodzi tutaj o wady zmniejszające wartość lub użyteczność rzeczy ze względu na cel wskazany w zawartej umowie lub wynikający z jej przeznaczenia, jeżeli rzecz ta nie ma właściwości, o których sprzedający zapewnił kupującego przy zawieraniu umowy. Polskie prawo nie wprowadza ograniczenia zakresu wad, które mogą podlegać rękojmi. Istotne jest jednak to, że sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady, o których kupujący nie wiedział w momencie zawierania umowy oraz takie, które powstały zanim niebezpieczeństwo przeszło na kupującego, chyba że przyczyny wady powstały wcześniej.

Taką wadą jest z pewnością wilgoć w mieszkaniu. Często zdarza się, że o jej występowaniu nie dowiadujemy się w momencie odbioru mieszkania, a dopiero po pewnym okresie zamieszkiwania. W dodatku taka wada wypełnia przesłanki zawarte w definicji z kodeksu cywilnego. Bez wątpienia obniża ona bowiem wartość i użyteczność nieruchomości ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. W przypadku gdy deweloper oddał nabywcom nieruchomość nadmiernie zawilgoconą, należy domagać się od niego usunięcia wady właśnie na mocy rękojmi.

Osuszanie mieszkania na koszt dewelopera

Wilgoć jest wadą bardzo poważną, ponieważ osuszanie mieszkania to zadanie, którego nie jesteśmy w stanie skutecznie wykonać sami, a należy je powierzyć specjalistycznej firmie. Na mocy prawa rękojmi takie osuszanie deweloper powinien przeprowadzić na swój koszt. Warto jednak pamiętać o warunkach, które należy spełnić, by został on zobowiązany do usunięcia wilgoci. Po pierwsze, na skorzystanie z prawa dochodzenia roszczeń na mocy rękojmi mamy 5 lat od dnia odbioru lokalu. To samo dotyczy wad części wspólnej nieruchomości. W takim przypadku 5 lat liczy się od dnia podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości na mieszkańców. Po upływie tego terminu nie można skorzystać z rękojmi, chyba że sprzedawca (w tym przypadku deweloper) wadę podstępnie zataił. Po drugie, jeśli wadę wykryjemy po upływie co najmniej 4 lat od odebrania mieszkania, to na jej zgłoszenie mamy maksymalnie rok. Po tym czasie roszczenie przedawni się.

Prawo rękojmi chroni więc nabywców przed konsekwencjami wad, takich jak przeniknięcie do mieszkania wilgoci. Jeżeli wilgoć pojawiła się w lokalu lub w części wspólnej nieruchomości, to firma osuszająca ściany jest nam niezbędna. Fachowcy przeprowadzą osuszanie mieszkania tak, by zamieszkanie w nim nie groziło negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.